ZAMESTNANCI  

Čestné vyhlásenie zamestnanca UNIZAVšetci zamestnanci UNIZA sú povinní vyplniť „Čestné vyhlásenie zamestnanca UNIZA“, ktoré tvorí prílohu č. 1 príkazu rektora (ďalej len „Čestné vyhlásenie“) v elektronickej forme prvý deň po návrate z dovolenky, ale najneskôr do 25.9.2020.

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR JE DOSTUPNÝ PO PRIHLÁSENÍ.

Prevádzkoví zamestnanci, u ktorých nie je možné použiť elektronickú formu, predložia Čestné vyhlásenie v písomnej podobe. Písomnú formu Čestného vyhlásenia títo zamestnanci odovzdajú príslušnému vedúcemu zamestnancovi v rovnakej lehote.

Príkaz rektora č. 12/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany zamestnancov

Čestné vyhlásenie zamestnanca UNIZA (Formulár pre prevádzkových zamestnancov UNIZA)

Prezenčná listina účastníkov podujatia na UNIZA

PRIHLÁSIŤ

Podpora IKT UNIZA

Tikety + onlinechat
Centrum IKT, AA018, kl.1717
© 2016-2019 Žilinská univerzita v Žiline, Centrum informačných a komunikačných technológií.
Použitie cookiesOchrana osobných údajov